Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Poniżej zamieszczamy terminarz, który będzie obowiązywał w trakcie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

  1. 26.06 – 10.07, godz. 9.00 – 15.00 – składanie wniosków i kserokopii świadectw do szkół i klas pierwszego wyboru;
  2. 31.07, godz. 9.30 – 13.30 oraz 3.08 – 4.08, godz. 8.00 – 15.00 – dostarczanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  3. 13.08, godz. 9.00 – 12.30 oraz 14.08 – 18.08, godz. 8.00 – 15.00 – potwierdzenie wyboru szkoły, dostarczanie oryginałów świadectw i innych wymaganych dokumentów

Ponadto informujemy, że sekretariat dla interesantów w okresie wakacyjnym pracuje w godzinach 9.00 – 13.00.

UWAGA!

Z uwagi na prace termomodernizacyjne szkoły prosimy o korzystanie ze specjalnie wyznaczonych wejść do szkoły i kierowanie się z dokumentami do wyznaczonych pomieszczeń z zachowaniem ostrożności.

You may also like...