Fundusz Stypendialny Talenty 2020

Stypendia kierowane są do osób, które mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami (tytuł finalisty lub laureata olimpiady, nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, czynny udział w konferencjach naukowych, udział programach badawczych, publikacje naukowe, działania społeczne).

Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://fundusz-talenty.pl/dla-kandydatow

You may also like...