Cele i Założenia Stowarzyszenia

Uwaga!

Z dniem 13 grudnia 2017 Stowarzyszenie zamknęło swoją działalność.

Od kwietnia 2009 roku przy naszym liceum działa Stowarzyszenie Sympatyków „Szóstki”.

Celem stowarzyszenia jest:
– udzielanie wszechstronnej pomocy szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych
– wspieranie inicjatyw nauczycieli, rodziców, absolwentów i młodzieży w zakresie nauki, kultury, sztuki, sportu, turystyki oraz dbałość o zdrowie i środowisko
– pomoc w doposażaniu i unowocześnianiu bazy szkoły
– pomoc w rozwoju zainteresowań, zdolności, uzdolnień i talentów uczniów oraz ich promowanie
– integrowanie środowisk absolwentów, pracowników, uczniów i sympatyków szkoły

 

Prezes stowarzyszenia
Dorota Cegielska,
nauczyciel fizyki w VILO w Gdyni.

You may also like...