Category: Stypendia i programy pomocowe

Projekt CEMS Chance

Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej organizuje kolejną edycję projektu CEMS Chance. Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas III gimnazjów oraz I szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z małych miejscowości, domów dziecka, rodzin zastępczych. Uczestnicy programu...

Zaproszenie na spotkania akademickie

Największe pomorskie uczelnie, w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego, realizują projekty pn. Zdolni z Pomorza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektów jest wsparcie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i...