Category: Stypendia i programy pomocowe

Nasi stypendyści

Z przyjemnością informujemy, że osiągnięcia uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w bieżącym roku szkolnym zostały zauważone i docenione. Stypendystami Prezesa Rady Ministrów są: Barbara Iwanicka, uczennica klasy III A, Kacper Jank, uczeń klasy...

Dofinansowanie zakupu podręczników 2020

Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Program skierowany jest do uczniów:  słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym...

Nabór wniosków o Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2020/2021

Do 31 lipca 2020 r. można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2020/2021. Wsparcie przyznawane jest w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”. Celem programu jest wspieranie...