Category: Stypendia i programy pomocowe

Edukacyjny Program Stypendialny

Edukacyjny program stypendialny – to program wsparcia finansowego dla uzdolnionych uczniów, który pozwoli rozwijać ich talenty i zainteresowania. Więcej informacji na temat Edukacyjnego Programu Stypendialnego Jacka Burego – Fundacji Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja i formularz...

Dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna 2019”

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Program skierowany jest do uczniów: słabowidzących, niesłyszących,...