Category: Stypendia i programy pomocowe

Program stypendialny Indeks Start2Star

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium...

Projekt CEMS Chance

Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej organizuje kolejną edycję projektu CEMS Chance. Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas III gimnazjów oraz I szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z małych miejscowości, domów dziecka, rodzin zastępczych. Uczestnicy programu...

Zaproszenie na spotkania akademickie

Największe pomorskie uczelnie, w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego, realizują projekty pn. Zdolni z Pomorza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektów jest wsparcie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i...