Category: O szkole

Lata dziewięćdziesiate

Wywiad z dyrektorem Liceum w latach 1991-2008 Bożeną Ciuraszkiewicz Objęła Pani funkcję dyrektora liceum w 1991 roku. Jak wspomina pani pierwsze dni swego dyrektorowania? – Były to bardzo nerwowe dni sierpnia 1991 r. Ukazało...

Patron Szkoły

Biografia Wacława Sierpińskiego Wacław Sierpiński urodził się 14 marca 1882 w Warszawie w rodzinie Konstantego (lekarza) i Ludwiki z Łapińskich. W 1900 ukończył V Gimnazjum Klasyczne w Warszawie i w tym też roku rozpoczął...

Kontakt

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego 81-424 Gdynia, ul. Kopernika 34 telefon: 58 622 22 33 fax: 58 622 22 33 e-mail: sekretariat@vilo.org (sekretariat) NIP 586-16-99-240 REGON 000219282 Dyrektor: mgr Ewa Śliwińska nauczyciel dyplomowany, matematyk Wicedyrektor:...