Category: Matura 2020

Informacje dla maturzystów 2020

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/ Harmonogram egzaminów maturalnych 2020 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2020 Komunikat o dostosowaniach 2020 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2020 Komunikat o egzaminie z informatyki