Category: Matura 2019

Informacje dla maturzystów 2019

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/ Harmonogram egzaminów maturalnych 2019 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2019 Komunikat o dostosowaniach 2019 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2019 Komunikat o egzaminie z informatyki