Ambulansowy pobór krwi

Dnia 9 stycznia w naszej szkole odbył się ambulansowy pobór krwi, podczas którego oddano
9,9 l krwi.
Wszystkim Dawcom za ten dar dziękujemy!❤
Termin kolejnej akcji 6 marca (wtorek) w godzinach 8.30 – 14.00

You may also like...